18 kroków wdrożenia PN-EN 18001

18 kroków wdrożenia PN-EN 18001

Teraz możesz samodzielnie wdrożyć i poddać certyfikacji system zarządzania BHP wg PN-EN 18001.

Więcej szczegółów


79,95 zł brutto

12 inne produkty z tej samej kategorii:

Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania BHP.

 

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania BHP, na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 18001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Przyjęta struktura podręcznika, na 160 stronach, opisuje w krokach prace jakie należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

 

Spis treści podręcznika:

 

 

Wstęp

Kilka słów wprowadzenia...       

Wymagania normy

1.    Wstęp    8
1.1.    Kilka słów wprowadzenia    8
1.2.    Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy    8
2.    Norma    13
2.1.    Zakres normy    13
2.2.    Geneza powstania normy    14
3.    Wymagania Normy    16
3.1.    Spis treści    16
3.2.    Definicje:    18
4.    Ustanowienie projektu    24
4.1.    Powiadomienie o rozpoczęciu projektu.    24
4.2.    Powołanie pełnomocnika ds systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Krok 1    28
4.3.    Opracowanie harmonogramu wdrożenia – Krok 2    31
4.4.    Określenie stanu faktycznego w kwestii: stanu BHP w organizacji – Krok 3    32
5.    Opracowanie systemu    38
5.1.    Spotkanie z kierownictwem –Krok 4    38
5.2.    Opracowanie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej rozpowszechnienie – Krok 5    38
5.3.    Wyznaczenie grup roboczych – Krok 6    42
5.4.    Przedstawienie wymagań normy – Krok 7    45
5.5.    Identyfikacja wymagań prawnych odnoszących się do zagrożeń BHP – Krok 8    46
6.    Identyfikacja zagrożeń BHP    51
6.1.    KROK 9 – powołanie grupy/zespołu w celu zidentyfikowania zagrożeń i Identyfikacja zagrożeń BHP w odniesieniu do procesów oraz działalności organizacji.    51
6.2.    Procedura zarządzania ryzykiem.    53
6.3.    Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i poinformowanie pracowników o zagrożeniach oraz ryzyku zawodowym występujących na ich stanowiskach pracy.    58
7.    Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.    75
7.1.    KROK 11 – Opracowanie planów ogólnych i szczegółowych z określeniem celów i zadań.    75
7.2.    Cele ogólne i szczegółowe    76
8.    KROK 12 – Opracowanie wymaganych procedur, instrukcji i innych niezbędnych dokumentów.    80
8.1.    Dokumentacja – Postanowienia ogólne.    80
8.2.    Postępowanie z awariami.    99
8.3.    Zakupy    110
8.4.    Podwykonawstwo.    111
8.5.    Nadzór nad dokumentami.    114
9.    Etap 4 - Szkolenie auditorów wewnętrznych    115
9.1.    Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów wewnętrznych   Krok 13.    115
9.2.    Wytyczne do auditowania    116
10.    Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy    118
10.1.    Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Krok 14.    118
10.2.    Zadania podczas wdrażania systemu.    120
10.3.    Szkolenie pracowników – Interpretacja wymagań normy PN-EN 18001 – Krok 15.    122
11.    Wymagania normy – interpretacje.    123
11.1.    Zaangażowanie najwyższego kierownictwa.    123
11.2.    Planowanie.    124
11.3.    Wymagania prawne i inne.    125
11.4.    Cele ogólne i szczegółowe.    125
11.5.    Wdrażanie i funkcjonowanie.    126
11.6.    Zapewnienie zasobów    127
11.7.    Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja.    127
11.8.    Komunikowanie się.    129
11.9.    Nadzór nad dokumentami.    130
11.10.    Nadzór nad zapisami.    131
11.11.    Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami.    131
11.12.    Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie.    132
11.13.    Zakupy    132
11.14.    Podwykonawstwo    132
12.    Sprawdzanie monitorowanie, działania korygujące i zapobiegawcze    133
12.1.    Monitorowanie, badanie warunków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.    133
12.2.    Cele wspólnego monitorowania i auditowania.    134
12.3.    Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.    136
12.4.    Przegląd zarządzania.    137
13.    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego – proces auditu – Krok 16    138
13.1.    Auditowanie.    138
13.2.    Proces auditowania.    139
Kontrola realizacji/    146
1.1    SPIS TREŚCI    149
14.    Przegląd zarządzania    151
14.1.    Wymagania normy. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania oraz opracowanie raportu z przeglądu zarządzania – Krok 18.    151
15.    Etap 8 Certyfikacja    168
15.1.    Audit zewnętrzny.    168
15.2.    Pytania auditora.    170
        

 

 

Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-01-02

Rodzaj: Podręcznik elektroniczny, e-book
Format: A4
Ilość stron: 175

sposób wysyłki: poczta elektroniczna

Spis treści

ETAP 1.         Wprowadzenie.......................................................................................................... 5 

ETAP 2.         Ustanowienie projektu......................................................................................... 23 

KROK 1 Ustanowienie projektu......................................................................................................... 24 

KROK 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia........................................................................... 32

ETAP 3.         Opracowanie systemu......................................................................................... 37

KROK 3 Zorganizowanie szkolenia kierownictwa.............................................................................. 38

KROK 4 Opracowanie Polityki środowiskowej i jej rozpowszechnienie............................................... 39

KROK 5 Wyznaczenie grup roboczych.............................................................................................. 41

ETAP 4.         Identyfikacja wymagań prawnych................................................................... 47

KROK 6 Identyfikacja wymagań prawnych........................................................................................ 48

KROK 7 Opracowanie procedury identyfikacji aspektów środowiskowych......................................... 55

KROK 8 Opracowanie programów środowiskowych......................................................................... 66

KROK 9 Opracowanie dokumentacji sys

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.