37 kroków wdrożenia ISO

37 kroków wdrożenia ISO

Podręcznik do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008.

Więcej szczegółów


98,40 zł brutto

27 inne produkty z tej samej kategorii:

„37 kroków wdrożenia ISO” to podręcznik zawierający wskazówki do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Stosowana przez doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM metoda wdrażania systemów zarządzania jakością, wykorzystuje sposób podejścia poprzez analizę, monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w firmie. Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania jakością.

 

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania jakością, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Przyjęta struktura podręcznika, na 242-wóch stronach, opisuje w 37 krokach, jakie prace należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

Podręcznik zawiera:

 • opis etapów wdrożenia z podpowiedziami jak je skutecznie przeprowadzić,
 • interpretację punktów normy,
 • wiedzę z zakresu podejścia procesowego,
 • liczne przykłady,
 • praktyczne wskazówki,
 • wersję elektroniczną materiałów do samodzielnego przeprowadzenia szkoleń,
 • gotowe, wymagane normą procedury i formularze,
 • listę pytań auditowych,
 • przykładowe dokumenty, np. raport z przeglądu zarządzania,
 • wzór księgi jakości..

Wybór materiałów wynika z doświadczeń konsultantów, nabytych podczas wdrożeń systemów zarządzania jakością w dziesiątkach organizacji, w firmach produkcyjnych, usługowych, urzędach, placówkach medycznych jak również doświadczeń nabytych podczas setek godzin szkoleniowych poświęconych tematyce jakości.

Podręcznik składa się z części odpowiadających etapom wdrożenia, a są to:

 • wstęp,
 • ustanowienie projektu – Etap 0
 • Opracowanie systemu – Etap 1 (Spotkanie z kierownictwem), Etap 2 (Szkolenie grup roboczych), Etap 3 (Opracowanie dokumentacji systemowej)
 • Wdrożenie i ocena systemu – Etap 4 (szkolenie audytorów wewnętrznych), Etap 5 (wdrożenie i doskonalenie systemu), Etap 6 (opracowanie księgi jakości), Etap 7 (Przegląd zarządzania),
 • Wybór jednostki certyfikującej.

Na końcu każdej części znajdziecie Państwo PRZYPOMNIENIE ZADAŃ DO WYKONANIA W ETAPIE. Jest to skrócony wykaz zadań, które były opisane w danej części podręcznika, a które należy wykonać na danym etapie wdrożenia. Dla Państwa wygody PRZYPOMNIENIE jest ujęte w tabeli, dzięki czemu istnieje możliwość odznaczenia czynności wykonanej oraz sporządzenia do niej komentarza.

Prowadząc zapiski w tabeli PRZYPOMNIENIE… możecie Państwo w prosty sposób zaplanować prace, nie zapominając o żadnym zadaniu oraz możecie ustalić te obszary, w których potrzebujecie pomocy konsultanta.

Procedury, które opisane są w podręczniku przygotowane zostały w aplikacji Certus, będącej naszym autorskim oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji systemu jakości. Osoby, które zakupiły podręcznik mogą dodatkowo zakupić aplikację Certus zawierającą wersję elektroniczną opisanych procedur.

Przywołane w tytule kroki, które proponujemy do wdrożenia systemu zarządzania jakością to:

 • KROK 1 – Powołanie pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością,
 • KROK 2 – Opracowanie harmonogramu wdrożenia,
 • KROK 3 – Powiadomienie o wdrożeniu,
 • KROK 4 – Aktualizacja schematu organizacyjnego,
 • KROK 5 – Zorganizowanie spotkania z kierownictwem,
 • KROK 6 – Ustalenie zakresu certyfikacji,
 • KROK 7 – Opracowanie mapy procesów – identyfikacja procesów głównych,
 • KROK 8 – Opracowanie mapy procesów – identyfikacja procesów zarządzania i pomocniczych,
 • KROK 9 – Wyznaczenie właścicieli procesów,
 • KROK 10 – Wyznaczenie grup roboczych,
 • KROK 11 – Opracowanie polityki jakości,
 • KROK 12 – Upowszechnienie polityki jakości,
 • KROK 13 – Przedstawienie wymagań normy w zakresie odpowiedzialności kierownictwa,
 • KROK 14 – Opracowanie / przegląd opisów stanowisk pracy,
 • KROK 15 – Ustalenie kanałów komunikacji,
 • KROK 16 – Monitorowanie przepisów,
 • KROK 17 – Ustalenie celów jakości,
 • KROK 18 – Ustalenie celów procesów,
 • KROK 19 – Przeprowadzenie szkolenia z dokumentowania,
 • KROK 20 – Opracowanie schematu procesu,
 • KROK 21 – Opracowanie diagramów procedur,
 • KROK 22 – Opracowanie opisów procedur,
 • KROK 23 – Opracowanie tabel zadań/uprawnień/odpowiedzialności,
 • KROK 24 – Opracowanie instrukcji roboczych,
 • KROK 25 – Identyfikacja zapisów,
 • KROK 26 – Identyfikacja dokumentów związanych,
 • KROK 27 – Dokumentowanie procesów zarządzania spełniające wymagania normy,
 • KROK 28 – Dokumentowanie procesów głównych spełniające wymagania normy,
 • KROK 29 – Opracowanie procesów pomocniczych spełniające wymagania normy
 • KROK 30 – Opracowanie procesu doskonalenia systemu zarządzania,
 • KROK 31 – Przeprowadzenie szkolenia audytorów wewnętrznych,
 • KROK 32 – Wdrożenie dokumentacji,
 • KROK 33 – Badanie satysfakcji klientów,
 • KROK 34 – Opracowanie księgi jakości,
 • KROK 35 – Przeprowadzenie przeglądu zarządzania,
 • KROK 36 – Przygotowanie raportu z przeglądu zarządzania
 • KROK 37 – Wybór jednostki certyfikującej.


Dane techniczne:

ISBN: 978-83-63595-12-8

Rodzaj:

 • Tradycyjny, papierowy
 • Płyta CD
 • Wersja elektroniczna e-book

Format: A4
Ilość stron: 242
Dodatkowo płyta CD z wzorami formularzy i materiałami szkoleniowymi w MS PowerPoint.

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.